۳۲,۰۰۰ تومان
light box

بررسی هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت، منفی، افسردگی و افراد نرمال

۳۲,۰۰۰ تومان – خرید
دسته بندی :

حجم : ۶ مگابایت
نوع فایل : ورد | Word
تعداد صفحات : ۸۸

بررسی هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت منفی افسردگی و افراد نرمال

چکیده

این پژوهش با چهار هدف ۱- مقایسه کارکردهای شناختی (توجه انتخابی، تفکر انتزاعی و سیالی کلامی) ۲- مقایسه هوش هیجانی، ۳- بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کارکردهای شناختی و ۴-بررسی اثر تعاملی هوش هیجانی و نوع اختلال بر کارکردهای شناختی،در ۲۵ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی منفی ، ۲۵ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت ، ۲۵ بیمار مبتلا به افسردگی در مقایسه با ۲۵ فرد بهنجار که از نظر سن، سطح تحصیلات و هوش با گروه های بیمار همتا شده بودند، انجام شد. کارکردهای شناختی و هوش هیجانی با آزمونهای استروپ، دسته بندی کارتهای ویسکانسین، تست شفاهی تداعی کنترل شده کلمه و پرسشنامه ویژگیهای هوش هیجانی پترایدز، ارزیابی شدند.

یافته ها نشان دادند: ۱- در کارکردهای شناختی سیالی کلامی، تعداد طبقه بندی و تعداد کل خطاها سه گروه بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی منفی، مثبت و افسردگی نسبت به گروه بهنجار عملکرد ضعیف تری داشتند و در کارکردهای شناختی تداخل رنگ و کلمه و خطای تکرار، فقط دو گروه بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی منفی و مثبت نسبت به گروه بهنجار عملکرد ضعیف تری داشتند. ۲- سه گروه بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی منفی، مثبت و افسردگی، در آزمون هوش هیجانی، ضعیف تر از گروه بهنجار عمل کردند. ۳- آزمودنیهای با سطح هوش هیجانی پایین و بالا از نظر کارکردهای شناختی با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند و همچنین مشخص شد که افراد با هوش هیجانی پایین، عملکرد ضعیف تری در آزمونهای شناختی نسبت به افراد باهوش هیجانی بالا دارند. ۴- اثر متقابل سطح هوش هیجانی و نوع اختلال تنها در کارکرد شناختی سیالی کلامی معنادار بود..

 

فصل اول : مقدمه

 

۱-۱-کلیات

هیجان [۱]چیست؟ چگونه عمل می کند؟ چه کارکردی دارد؟ جایگاه آن کجاست؟ اینها سؤالاتی است که تقریبا از یک قرن پیش محققان را به خود مشغول داشته، از بارد[۲] که یکی از کشفیات مهم آناتومیکی راجع به هیجان را به ثبت رساند و دریافت که اگر ارتباط بین مغز میانی و میان مغز قطع شود هیجان از بین می رود ، پاپز[۳]” که قطعه لیمبیک را اساس آناتومیکی هیجان می دانست ، مک لین[۴] که نظریه پاپز را مورد تجدید نظر قرار داد، تا مفهوم هوش هیجانی[۵] که در اواخر قرن بیستم مطرح شد و باب جدیدی از تحقیق بر روی هیجانها گشود واین اعتقاد قدیمی که هوش و هیجان دو نقطه مقابل یکدیگرند را زیر سؤال برد ومطرح کرد که هیجانها و هوش متناقض و در مقابل یکدیگر نیستند و هیجان یک فرآیند شناختی است که عملا در تفکر منطقی سهیم است. در نهایت مایر و سالوی[۶] (۱۹۹۷) ، هوش هیجانی را عبارت از توانایی درک ، ارزیابی ، و بیان صحیح هیجانها ؛ توانایی دستیابی و تولید احساسات برای تسهیل فعالیتهای شناختی ؛ توانایی درک مربوط به هیجانها و کاربرد زبان مربوط هیجانها ، و توانایی کنترل و تنظیم هیجانهای خود و دیگران برای رسیدن به رشد، حال خوب و ارتباطات اجتماعی مؤثر، می دانند. با پیشرفت تحقیقات در مورد هیجان ها، در سطوح متعدد از مطالعات علوم شناختی تا مطالعات فرهنگی، مفهوم هوش هیجانی به تکامل خود ادامه می دهد (سالوی ۲۰۰۲، به نقل از اکبرزاده).

رویکرد هوش هیجانی عقیده دارد که هیجانها سازگارانه و کنشی هستند و برای سازماندهی فعالیتهای شناختی و در نتیجه رفتار به کار می روند، هیجانها و احساسات شدید می توانند در خدمت عقل باشند. همان طور که مدل توانایی هوش هیجانی مطرح می کند، هوش هیجانی می تواند به چهار شاخه تقسیم گردد که شاخه دوم آن تسهیل تفکر به وسیله هیجان می باشد، تسهیل هیجانی تفکر متمرکز بر این موضوع است که چگونه هیجان بر روی سیستم شناختی اثر می نماید، و به این ترتیب چگونه می تواند برای حل مسأله بنحو مؤثر ، استدلال ، تصمیم گیری و کارهای خلاق بکار رود،، هیجانها می توانند در سیستم شناختی اولویت ایجاد کنند که به چه چیز مهمی توجه کند و به آن بپردازد..

با عطف به مطالب مطرح شده،در تحقیق حاضر سعی شده است هوش هیجانی و کارکردهای شناختی[۷] با هم مورد توجه و بررسی قرار گیرند. کارکردهای شناختی به توانایی های شناختی نظیر حافظه انتزاع، گفتار، زبان، ادراک، توجه، تمرکز، حل مسأله، تصمیم گیری و برنامه ریزی اشاره می کند که با توجه به گستردگی موضوع، در تحقیق حاضر فقط توجه انتخابی[۸]، سیالی کلامی[۹] و تفکر انتزاعی[۱۰] بررسی شده اند.

سولسوه[۱۱] (۱۳۸۱)، توجه را تمرکز تلاش ذهنی بر رویدادهای حسی یا ذهنی تعریف می کند و آنرا شامل چهار جنبه مهم می داند: آگاهی، ظرفیت پردازش و توجه انتخابی، سطح بر انگیختگی و کنترل توجه.

در قلمرو گفتار و زبان دو بعد تولید و درک گفتار وجود دارد ، که سیالی کلامی یعنی سهولت تولید کلام در بعد تولید قرار می گیرد، افراد با آسیب لب پیشانی عملکرد ضعیف تری در این کارکرد شناختی دارند.

پیاژه[۱۲] پیشرفته ترین مرحله رشد شناختی را مرحله عملیات صوری می داند و معتقد است که در این مرحله فرد برای حل مسایل از راهبردها و عملیات عینی به مراتب متنوعتر و گسترده تری استفاده می کند ، از لحاظ تفکر و استدلال انعطاف پذیر تر و ماهرتر می شود و می تواند چیزها را از دیدگاهها و نظرات مختلف ببیند، می تواند علاوه بر مسایل واقعی درباره مسایل فرضی استدلال کند و به احتمالات نیز به اندازه واقعیات موجود بیاندیشید. جستجوی سیستماتیک برای راه حل یکی دیگر از نشانه های حل مساله در این مرحله است ، افراد درباره افکار خود فکر می کنند، آنها را ارزیابی می کنند ، با منطق به دنبال اشتباهات و تناقضات هستند و قواعد انتزاعی را در حل مسایل به کار می برند. پیاژه، توانایی های این مرحله را توانایی تفکر انتزاعی می نامد(ماسن،۱۳۷۵).

امروزه این عقیده مطرح است ، فردی که دارای هوش هیجانی است بهتر می تواند بر چالش های زندگی غلبه کند و به نحو مؤثرتری هیجانات خود را مهار کند که البته سهم زیادی در تأمین بهداشت روانی دارد. اینکه آیا ارتباطی بین هوش هیجانی و اختلالات روانی وجود دارد از موضوعات مورد توجه در این حوزه است. تحقیق حاضر سعی کرده است این موضوع را در اختلالات اسکیزوفرنی [۱۳]با علائم منفی و مثبت و افسردگی[۱۴] که از شایع ترین اختلالات در زمان ماست بررسی کند.

بیماران اسکیزوفرنیک بر حسب وجود یا فقدان علائم مثبت (سازنده) یا منفی (کمبودی) به انواع

I  و II تقسیم می شوند. علایم مثبت مشتملند بر توهمات و هذیانها، علائم منفی مشتملند بر کندی یا سطحی شدن عاطفه، فقر کلامی یا محتوای کلام، انسداد تکلم، فقدان آراستگی، فقدان انگیزش، فقدان احساس لذت و مردم گریزی.

افسردگی، گروهی از حالات بالینی است که با خلق پایین، کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی همراه می باشد.

۱-۲-بیان مسأله

هیجان یک فرایند شناختی است که عملا در تفکر منطقی سهیم است، وجود احساسات نوع برای اتخاذ تصمیماتی عقلانی ضروری است از آن رو که احساسات جهت صحیح را به ما نشان می دهند و پس از آن است که از منطق محض می توان به بهترین نحو استفاده کرد. به همین ترتیب مغز متفکر نیز نقشی اساسی در پدید آمدن هیجان ها ایفا می کند. در واقع هوش نمی تواند بدون هیجان به بهترین وجه کار کند. آنچه انجام میدهیم هر دوی آنها تعیین می کنند و در نتیجه سیستم های مرتبط با آنها مثل سیستم لیمبیک[۱۵]، قشر تازه مخ، آمیگدال[۱۶] و قشر پیش پیشانی[۱۷] مکمل هم می باشند. وقتی این همکاران به خوبی کنشی متقابل داشته باشند، هوش هیجانی و قوای عقلانی پدیدار می شوند و اگر اختلالی در هر قسمت این مدار عقلانی – هیجانی رخ دهد منجر به اختلال در کل سیستم می شود (گلمن[۱۸] ۱۹۹۵).

اسکیزوفرنی و افسردگی، اختلالاتی هستند که با بدکاریهایی در هر دو قسمت هیجانی و شناختی همراه می باشند، مطالعات متعددی گزارش کرده اند که بیماران اسکیزوفرن و افسرده در شناسایی هیجانات از طریق ابرازات چهره ای[۱۹] مشکل دارند(مارش و ویلیامز، ۲۰۰۶؛ برون،۲۰۰۵؛ سورگولادزو همکاران، ۲۰۰۴)، و همچنین مطالعاتی نیز گزارش کرده اند که بیماران اسکیزوفرن و افسرده در تکالیف شناختی بخصوص کارکردهای اجرایی نقص دارند (زالا وهمکاران، ۲۰۰۴؛ وایدبچ و همکاران، ۲۰۰۳؛ کرم قدیری و همکاران، ۱۳۸۵؛ مکلر و شارما،۱۹۹۸؛ موریس و دلاهانتی،۱۹۹۶).

.

مطالعات عصب شناختی نشان داده اند که مناطق مغزی مشابهی از جمله قشر پیش پیشانی، سیستم لیمبیک، آمیگدال، هیپوکامپ و تالاموس هم در هوش هیجانی، هم در کارکردهای شناختی مورد نظر این تحقیق و هم در اختلالات اسکیزوفرنی و افسردگی، نقش دارند(کلب و ویشاو،۲۰۰۳؛ کالات،۱۳۸۳؛ گلمن، ۱۹۹۵). با این وجود تحقیقات محدودی کارکردهای شناختی را در این اختلالات بررسی کرده اند، و تقریبا هیچ تحقیقی هوش هیجانی را در این اختلالات بررسی نکرده است. ما نمی دانیم هوش هیجانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی چه وضعیتی دارد و آیا اصولا نسبت به افراد بهنجار تفاوت دارد یا نه؟ نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که هوش هیجانی در تفکر منطقی سهیم هستند و عملا باعث تسهیل تفکر می شود، و اگر قدرت هیجان ها را سلب کنیم تفکر نیز مختل می گردد، اما تا کنون رابطه هوش هیجانی و کارکردهای شناختی تقریبا در سطح نظری باقیمانده و بطور عملی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. به همین منظور تحقیق حاضر قصد دارد این متغیرها را در بیماران اسکیزوفرن و افسرده به علت شباهت نقص های شناختی آن ها با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و با افراد بهنجار مقایسه کند.

۱-۳-اهداف تحقیق

با توجه به تبیین هایی که در مورد بیماریهای اسکیزوفرنی وافسردگی بیان شد اهداف

تحقیق به قرار زیر است:

مقایسه کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت ، اسکیزوفرنی منفی

افسرده و افراد بهنجار.

مقایسه هوش هیجانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت ، اسکیزوفرنی منفی،

افسرده و افراد بهنجار.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کارکردهای شناختی

بررسی اثر تعاملی هوش هیجانی و نوع اختلال در کارکردهای شناختی

 

[۱] -Emotion

[۲] – Bard

[۳] – Papez

[۴] – Maclean

[۵] – Emotional Intelligence

[۶] – Mayer &. Salovey

[۷]– Cognitive Function

[۸] – Selective Attention

[۹] – Verbal Fluency

[۱۰] – Formal Thinking

[۱۱] -. Solso

[۱۲] – Piaget

[۱۳] – Schizophrenia

[۱۴] – Depression

[۱۵] – Limbic System

[۱۶] – Amygdala

[۱۷] – Prefrontal Cortex

[۱۸] – Goleman

[۱۹] – Facial Expression

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه   1

1-1-کلیات           2

1-2-بیان مسأله     4

1-3-اهداف تحقیق  5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق          5

1-5-سؤالات تحقیق            6

1-6-فرضیه تحقیق 7

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی           7

1-7-1-هوش هیجانی          7

1-7-2-اسکیزوفرنی منفی و مثبت      7

1-7-3-افسردگی    7

1-7-4-کارکردهای شناختی   8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی        9

2-1-مبانی نظری   10

2-1-1-هیجان       10

2-1-2-بررسی آناتومی هیجان           11

2-1-3-هوش هیجانی          13

2-1-3-1-تاریخچه هوش هیجانی        13

2-1-3-2-مدل توانایی هوش هیجانی    14

2-1-3-3-ابعاد هوش هیجانی 16

2-1-4-کارکردهای شناختی   17

2-1-4-1-توجه انتخابی       17

2-1-4-1-1-مدلهای توجه انتخابی       18

2-1-4-2-سیالی کلامی        20

2-1-4-3-تفکر انتزاعی (صوری)      21

2-1-5-اختلالات روانی       22

2-1-5-1- اسکیزوفرنی       22

2-1-5-2-افسردگی 26

2-2-پیشینه تحقیقات            29

2-2-1-هوش هیجانی          29

2-2-2-کارکردهای شناختی   31

فصل سوم : روش تحقیق      34

3-1-طرح تحقیق   35

3-2-جامعه آماری  35

3-3-نمونه و روش نمونه گیری         35

3-4-ابزار پژوهش 36

3-4-1-مقیاس اندازه گیری علائم منفی (SANS)  و علایم مثبت (SAPS)    36

3-4-2-مقیاس افسردگی بک (BDI)    37

3-4-3-مقیاس هوش کلامی (مهک)     38

3-4-4-پرسشنامه ویژگیهای هوش هیجانی         38

3-4-5-آزمون استروپ        39

3-4-6-آزمون دسته بندی کارتهایویسکانسین(WCST)     39

3-4-7-آزمون سیالی کلمات   40

3-5-نحوه اجرا      40

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    40

3-7- روش آماری  41

فصل چهارم : يافته ها          42

4-1- آمار توصیفی 43

4-2-آمار استنباطی 47

4-2-1-بررسی متغیرهای کنترل شده   47

4-2-2- بررسی فرضیه تحقیق:          48

4-2-3- بررسی سؤال اول تحقیق       54

4-2-4- بررسی سؤال دوم تحقیق        61

4-2-5- بررسی سؤال سوم تحقیق       63

4-2-6 سایر یافته ها           65

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری         67

5-1- فرضیه تحقیق            68

5-2- سؤال اول تحقیق        70

5-3-سؤال دوم تحقیق          73

5-4- سؤال سوم تحقیق        74

5-5- نتیجه گیری کلی         75

5-6-محدودیتهای پژوهش     75

5-7-پیشنهادات      76

منابع      77

منابع فارسی         78

منابع انگلیسی       80

 

منابع فارسی

آزاد، حسین (۱۳۷۸). آسیب شناسی روانی، جلد۲. تهران: انتشارات بعثت

آقایار، سیروس و شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۵). هوش هیجانی کاربرد هوش در قلمرو هیجان، اصفهان، انتشارات سپاهان

اکبرزاده ، نسرین (۱۳۸۳). هوش هیجانی دیدگاه سالوی و دیگران، تهران: انتشارات فارابی

انجمن روانپزشکی آمریکا (۲۰۰۰). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، صص ۴۶۰-۴۵۹. تهران: انتشارات سخن

حق شناس، حسن (۱۳۷۹)." ساخت و هنجاریابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقیاس هوش کلامی (مهک")، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره ۱، صص ۵۹-۵۲.

دادستان، پریرخ (۱۳۷۹). اختلالهای زبان: روشهای تشخیص و بازپروری، ص۷۲. تهران: انتشارات سمت. -ریو، جان مارشال (۱۳۸۱). انگیزش و هیجان ، صص ۳۴۷-۳۴۵. تهران: نشر ویرایش۔

زاده محمدی، علی محمود و مجد تیموری، محمد(۱۳۸۰). بررسی اثر موسیقی درمانگری بر علایم منفی و مثبت بیماران روان گسیخته"، مجله روانشناسی، سال پنجم، شماره ۳، صص .۲۳۸-۲۴۹

سولسو، رابرت ال(۱۳۸۱). روانشناسی شناختی ، صص۱۵۸-۱۱۷. تهران: انتشارات رشد

غنایی، زیبا، فراهانی، محمد نقی؛ عبدالهی، محمد حسین و شکری، امید(۱۳۸۳). "اثر خستگی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی"، تازه های علوم شناختی، سال ششم، شماره ۳و۴، صص۷۴-۶۳

قاسم زاده، حبیب اله (۱۳۸۵). نوروپسیکولوژی شناختی، صص۲۰۶-۱۹۷. تهران: انتشارات ارجمند

کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین(۱۳۷۹). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی، جلد ۲ ، صص 32،15 ،۱۳۱ .تهران: انتشارات شهرآب

کالات، جیمز(۱۳۸۳). روانشناسی فیزیولوژیک ، صص۵۲۳- 521، ۶۸۸ تهران: انتشارات دانشگاه شاهد

گلمن، دانیل(۱۳۸۰). هوش هیجانی ، صص ۵۷-۲۵. تهران: انتشارات رشد

گودرزی، محمد علی (۱۳۸۰). بررسی روایی و پایایی مقیاس نومیدی بک در گروهی از دانشجویان "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره هجدهم ، شماره دوم انتشارات دانشگاه شیراز

ماسن، پاول هنری؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتا كارول؛ كانجر، جان و جین وین،(۱۳۷۵) رشد و شخصیت کودک، صص۲۷۷-۲۷۴. تهران: نشر مرکز.

منابع انگلیسی

Aleman, A.;Kahn,R.(2005)."Strange feeling:Do amygdala abnormalities dysregulated the emotional brain in schizophrenia?" Progress in Neurobiology,77(5),283-298.

Beck,A.T.& Clarck,D.A.(1988)."Anxiety and depression:an information processing perspective anxiety". Anxiety Research,1,23 36.

Brown,C.(2000). "A comparison of the allen cognitive level test and the wisconsion card sorting test in adults with schizophrenia". American Journal of Occupation Therapy,54(2),134 136.

Brune, M.(2005)."Emotion recognition theory of mind and social behavior in schizophrenia". Psychiatry Research,133,135-142.

Ciarrochi,J.;Scott, G.;Dean,F.P.& Heaven,P.C.L.(2003). "Relation between social and emotional competence and mental health: a construct validation study". Personality and Individual Differences,35,1947-1963.

Hagh-shenas,H.;farashbandi, A.;Mani,S.& Tahmasbi.(2001)."Validity of Persian adult reading test for the estimation of premorbid IQ". Iranian Journal of Medical Sciences.26,66-70.

Kolb,Bryan.& Whishaw,Ian.Q.(2003). "Fundamentals of Human Neuropsychology".Fifth Edition. Worth Publishers.

Lezak,M.D. (1995). "Neuropsychological Assessment".Oxford University Press.

Mok Kler,D.& Sharma., T.(1998). "The cognitive efficacy of atypical antipsychotics in schizophrenia". Journal of Clinical Pharmachology,18,12-18.

Marnat,Gary grath(2000). "Neuropsychological Assessment in Clinical".John Wiley & Sons Inc.

Marsh,P.J.& Williams,L.M.(2006)."ADHD and schizophrenia phenomenology:visual scanpaths to emotional faces as a potential psychophysiological marker?".Neuroscience and Biobehavioral Review, Article in press.

Morice,R.& Delahunty,A.(1996)."Frontal executive impairments in schizophrenia". Schizophrenia Bulletin,22,125-137.

Rose,E.J.& Ebmeier,K.P.(2006)."Pattern of impaired working memory during major depression". Journal of Affective Disorder,90,149-161.

Rose, E.J.;Simonotto,E.& et al. (2006). "Limbic over-activity in depression during preserved performance on the n-back tast". Neuroimage,29(1),203-215.

Sachs, G.;Steger-Wuchse,D.;Kryspin-Exner,1.;Gur,R.C.& Katschnig, H. (2004)."Facial recognition deficits and cognition in schizophrenia". Schizophrenia Research,68,27-35.

Schutte,N.S.;Malouff,J.M.;Thorstieinsson,E.B.;,Bhullar,N.&Rooke, S.E.(2007). "A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health".Personality and Individual Differences,42,921-933.

Surguladze,S.A.;Young, A.W.;Senior,C.;Brebion, G.;Travis,M.J.& Philips,M.J. (2004). "Recognition accuracy and response bias to happy and sad facial expression patients with major depression" . Neuropsychology,18,212-218.

Suslow,T.;Dannlowski, U.;Lalee-Mentzel.J.;Donges, U.;Arolt,V.& kersting, A.(2004). "Spatial processing of facial emotion in patients with unipolar depression : a longitudinal study". Journal of Affective Disorders,83,59-63.

Van't Wout,M.;Aleman, A.;Bermond,B.&Kahn,R.(2007). "No words for feeling: alexithymia in schizophrenia patients and first-degree relatives".Comprehensive Psychiatry,48,27-33.

Videbech,P.,Ravnkilde,B., Kristensen,S.,Egander, A.,Clemmensen,K., Rasmussen,N.A.;Gjedde, A.&Rosenberg, R.(2003). "The Danish pet depression project : poor verbal fluency performance despite normal prefrontal activation in patients with major depression". Psychiatry Research:Neuroimaging, 123,49-63.

Zalla, T.;Joyce,C.;Czoke, A.;Schurboff,F.;Pillon,B.;Komano,0.& et al. (2004). "Executive dysfunctions as potential markers of familial vulnerability to bipolar and schizophrenia". Psychiatry Reseach,121,207-217.

 

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برو بالا