۱۵,۰۰۰ تومان
light box

پایان نامه بکارگیری رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید بر سرمایه های انسانی (نخبگان خلاق) به منظور ارتقای محلات ناکارآمد (نمونه موردی:محله همت آباد اصفهان)

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
دسته بندی :

حجم : ۱۶ مگابایت
نوع فایل : ورد | Word
تعداد صفحات : ۲۵۲

پایان نامه بکارگیری رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید بر سرمایه های انسانی (نخبگان خلاق) به منظور ارتقای محلات ناکارآمد (نمونه موردی:محله همت آباد اصفهان)

 

بکارگیری رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید بر سرمایه های انسانی ( نخبگان خلاق ) به منظور ارتقای محلات ناکارآمد (نمونه موردی:محله همت آباد اصفهان)

 

چکیده

در فرآیند توسعه شهری،با دگرگون شدن شهر و به تبع آن محلات شهری،دیدگاههای مختلف در رابطه با شهر و محله نیز در بستر تحولی عظیم قرار گرفته است. پس از دهه های ۸۰و۹۰ میلادی نظریات جدیدی بعد از گسترش و ترویج مفاهیم پسامدرنیسم،مانند توسعه پایدار تحت تاثیر موج جدید شهرنشینی در دنیا مطرح شده است.در این موارد،عمده تمرکز به توجه مجدد به انسان و کیفیت زندگی او،خرده فرهنگها و محدودیت منابع زیست محیطی مثل زمین،برقراری عدالت بین نسلی و درون نسلی معطوف شده که شهرسازی را به سوی نگرشهای جدیدی در امر توسعه سوق داده است.تلاش تمامی این نگرشها جلوگیری از اتلاف منابع و عدم مخاطره آنها برای آیندگان است.(حاجی پور و دیگران،۱۳۹۱)

توجه به بافت های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده، به گونه ای که سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره های مختلف زمانی مطرح نموده است. رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری تجربه کرده اند. مرمت و بهسازی شهری دور ه هایی از تحول و تکامل را پشت سر نهاده و امروز به مرتبه ای از حضور خود رسیده که “بازآفرینی شهری ” و رویکرد متأخر آن یعنی”نوزایی شهری ” نام نهاده می شود.( زنگی آبادی،۱۳۹۰،۲۹۷).طی مدت زمانی که از آغاز تکوین جریان بازآفرینی در شهرها می گذرد، تعداد و فراوانی رویکردهای مرتبط با آن، بسیار گسترده بوده است . بازآفرینی فرهنگ- مبنا را میتوان اصلی ترین رویکرد بازآفرینی شهری در دو دهه اخیر دانست. کاربست فرهنگ در جایگاهی راهبردی، و با هدف دستیابی به سازوکاری اقتصادی و پررونق که میتواند متضمّن اهداف توسعه ای باشد و چهره ای فرهنگ گرا برای شهرها ترسیم کند، روّیه ای است که در چارچوب بازآفرینی شهرها به آن اهمیت فراوانی داده شده است . در این میان نظریه شهر خلاق که در چارچوب تحولات اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر جهانی شدن را در محتوای اصلی خود دارا است، از سویی توجه ویژه به سرمایه های انسانی دارد و از سوی دیگر در قالب پرداختن به ویژگی های مکانی، هدف ایجاد رقابت اقتصادی، انسجام اجتماعی و تنوع فرهنگی در دستیابی به تصویری یکتا از محله را دنبال می کند. بدین ترتیب در پژوهش حاضر به مساله بافت ناکارامد نه به عنوان یک معضل بلکه به مثابه ی نقطه قوت شهر نگریسته می شود تا با توجه به اهداف رودیکرد بازآفرینی فرهنگی محله همت آباد را به محله خلاق و متناسب با نیاز ساکنین و با سطحی بالا از کیفیت های زندگی ارتقا بخشد و  به بررسی نقش سرمایه ی انسانی بافت(نخبگان خلاق و جوانان) در بازآفرینی فرهنگ مبنا بافت های تاریخی  ناکارامد و نحوه تقویت تداوم سکونت و جذب و حفظ افراد خلاق در بافت موجودو بازآفرینی آن پرداخته است.

واژه‌های کلیدی:

محلات ناکارآمد

محلات ناکارامد عمدتاً بخشهایی از شهر هستند که از چرخه تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کانون مشکلات و نارسایی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درآمده اند. ظهور این مشکل به زمانی باز میگردد که عناصر سازنده شهر یعنی کالبد، فعالیت و معنا دچار فرسودگی شده باشد و سرعت تحول و پویایی آنها، با آنچه که نیاز و خواست شهرهای امروزی است مغایر باشد. از آنجا که نیروهای متحول ساز درون این بافتها، قدرت و سرعت لازم برای همگام کردن خود با سایر بخشهای شهر را دارا نبوده، لذا این بافت ها اجباراً حرکتی واپسگرا را در پیش گرفته و روز به روز از گردونه توسعه پویای شهر دور می گردند.(ضرابی و طهرانی،۱۳۸۸،۴۰)

بازآفرینی

بازآفرینی از طریق بهبود حیات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی شهر به دست می آید وطیف وسیعی از فعالیت ها را توصیف می کند که زندگی جدیدی به مناطق فرسوده و کهن شهر می بخشند و بدین لحاظ باعث تجدید حیات ساختمان ها، زیرساخت ها، تاسیسات شهری و محیط ساخته شده می شود و منجر به توسعهی مجدد ساختارهایی می گردد که پایان عمر مفیدشان فرا رسیده است.(عندلیب و همکاران،۱۳۹۱،۸۷)

طبقه خلاق

جمعی از نیروهای حرفه ای، علمی و هنرمند هستند که حضور آنها پویایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه در نواحی شهری ایجاد می‌کند. نخبگان خلاّق شامل افراد فعال در حوزه های علوم و مهندسی، معماری وطراحی، آموزش، هنر، موسیقی و تفریح هستند که کارکرد اقتصادی آنها، ایده های جدید، فناوری نوین و محتوای نوآورانه جهان امروز را ایجاد می کنند.(فلوریدا،۲۰۰۲)

 

فصل یک : کلیات پژوهش

 

مقدمه

محلات قدیمی شهرها نه فقط به خاطر بافت و خصوصیاتی که دارند نیز محدوده های مهمی محسوب می شوند و ارائه کننده ی هویت،تاریخ و فرهنگ هر منطقه اند(نسترن،۱۳۸۹).شهر اصفهان با برخورداری از بافتی تاریخی ناکارامد و واجد ارزش مرمت،حفاظت و نگه داری و با دارا بودن پتانسیل های بسیار مناسب تاریخی و جاذبه های گردشگری امکانات توسعه ای فراوانی دارند.با این حال در اثر برخی سهل انگاری ها و عدم توجه به روند فرسودگی،علی رقم وجود طرح های متعدد مشکلات بافت در سال های اخیر افزایش یافته و بسیاری از اینگونه بافتها در خطر از دست دادن هویت و نقش سنتی خود می باشند.بافتهای ناکارامد دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی،عبور و مرور،افتصادی و اجتماعی و زیست محیطی برای زندگی امروزی می باشد.

در کشور ما نیز محله های مرکزی شهرها دچار فرسودگی و زوال شده و کمتر تمهیدی برای برنامه ریزی محله های شهری جهت ارتقای کیفیت زندگی آنها و بازآفرینی و معاصرسازی آنها انجام شده است و این محلات که زمانی پاسخگوی نیاز ساکنین و مقتضیات  زمان حاضر خود بوده اند،مسیر تنزل را طی کرده اند(اصغرزاده،۱۳۸۹)

بدین ترتیب در پژوهش حاضر به مساله بافت ناکارامد نه به عنوان یک معضل بلکه به مثابه ی نقطه قوت شهر نگریسته می شود تا با توجه به اهداف رودیکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا محله همت آباد را به محله خلاق و متناسب با نیاز ساکنین و با سطحی بالا از کیفیت های زندگی ارتقا بخشد و  به بررسی نقش سرمایه ی انسانی بافت(نخبگان خلاق و جوانان) در بازآفرینی فرهنگ مبنا بافت های تاریخی  ناکارامد و نحوه تقویت تداوم سکونت و جذب و حفظ افراد خلاق در بافت موجودو بازآفرینی آن پرداخته است.

ایده پیشنهادی(بیان مساله)

تحولات زندگی شهرنشینی چند دهه اخیر بافت های قدیمی را با مشکلات عدیده ای در ابعاد  مدیریتی،اقتصادی ،اجتماعی،کالبد و سایر امکانات شهری مواجه ساخته است که همه این عوامل دست به دست هم داده و زمینه مناسبی را برای فرسودگی این بافت های با ارزش و تاریخی فراهم نموده است.(فلامکی،۱۳۸۰،۲۲۱)اگرچه این بافت ها در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود هایی شده و آنگونه که باید و شاید نمی توان جوابگوی نیاز ساکنین خود باشد.(حبیبی،۱۳۸۵،۳) این در حالی است که شهر اصفهان  با برخورداری از بافتی تاریخی و واجد ارزش مرمت ،حفاظت و نگه داری و دارا بودن پتانسیل های  بسیار مناسب تاریخی و جاذبه های  گردشگری امکانات توسعه ای فراوانی دارند.با این حال در اثر برخی سهل انگاری ها  و عدم توجه به روند فرسودگی ،علی رقم وجود طرح های متعدد مشکلات بافت در سال های اخیر افزایش یافته و بسیاری از اینگونه بافت ها در خطر از دست دادن هویت و نقش سنتی خود می باشند.(پایان نامه اوحدی،۱۳۹۳،۴)

بافت های تاریخی اکثر شهر ها به مرور زمان و در اثر تحولات جدید عملکرد گذشته خود را از دست داده است و رفته رفته روبه اضمحال رفته و امروزه نیز به عنوان بزرگترین معضل در شهر ها مطرح هستند.این بافت ها مناطق آسیب پذیر شهر از نظر سوانح و مخاطرات محیطی و نارسایی های عملکردی،کالبدی،زیست محیطی و اجتماعی هستند و نیازمند شناسایی دقیق و مداخله آگاهانه به منظور ساماندهی آن می باشد که برای بهبود مشکلات و معضلات در آن یکی از رویکرد های موثر در آن استفاده از بازآفرینی فرهنگی با مشارکت ساکنین می باشد.(سریزدی و جلالی،۱:۱۳۸۷)

بنابراین به منظور حفظ بافت به صورت زنده حضور ساکنان محلی ضروری است، اما متاسفانه به علت فقدان تسهیلات زندگی در بافت ومعاصر نشدن آن، خانوارهای اصیل و قدیمی مهاجرت کرده و افراد بیگانه با محل و بدون آگاهی، تنها به علل اقتصادی )ارزش پایین ملک واجاره بها( در آن ساکن شده اند و مرمت کنندگان بافت، ناگزیر کل بافت را همچون جسم مرده ای می نگرند و با استفاده از شیوه های تقلیدی که هماهنگی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی محله ندارند، تنها به کالبد می پردازند. کم رنگ بودن مشارکت مردم ساکن این بافت ها و استفاده از طرح های نامناسب برای این محلات باعث گردیده تا این مناطق جوابگوی نیازهای جمعیتی شهر نباشند و استفاده از این بافت ها به عنوان وسیله ای برای جوابگوی از توسعه فیزیکی ناموزون شهر کم رنگ تر است.(مومنی و همکاران،۱۳۸۹،۵۱)

بافت های قدیمی کهنه از با ارزش تا بدون ارزش در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و… که ساکنان قدیم آن را ترک گفته اند ومهاجران داخلی و خارجی در کاروانسراهای قدیمی، فضاهای گمشده و مخروبه به سکنی گزیده اند و به انواع فعایت های زیر زمینی و سیاه تا بافتن کهنه و پارچه و … برای مصارف صنعتی و کارگاهی مشغول هستند، بافت های مساله دار اجتماعی هستند، ولی چرا این اماکن را برای سکونت انتخاب نموده اند؟ این جمعیت با ورود به شهر نقاط و مکان ها و فضاهای پنهان، شناخته نشده، یا حفاظت نشده را پیدا می کند و برای سکونت خود در فضاهایی که ساکنان قبلی به دلایلی از آن گریخته اند تا در فضاهای جدید سکنی گزینند بر می گزیند.(جهانشاهی،۱۳۸۹) بنابراین بافت های ناکارامد شهری که تحت تاثیر مدرنیزاسیون شتاب زده، جمعیت غیر بومی بلاتکلیف و ناهماهنگ با زندگی شهری را به جای جمعیت بومی نشانده است، علاوه بر ایجاد محیط فیزیکی ناخوشایند، فضای اجتماعی ناپایداری نیز بوجود آورده است، فضایی که مستعد وقوع ناهنجاری های اجتماعی  که ابتدا ساکنین محدوده و سپس سایر مناطق شهر را در معرض خطر آن قرار دارند.(سجادی و همکاران، ۱۳۸۶)

موضوع بسیار مهمی که در مواجهه با این بافتها وجود دارد، توجه به احیای آنها با اصل قرار دادن ساکنین و نیازهای افرادی است که ارتباط مکانی و تاریخی با فضا داشته و یا می توانند برقرار سازند. در عین حال زندگی در محیط های تاریخی و بافتهای کهن، به همان میزان که نیازمند هم احساس بودن با رخدادها، خاطره ها و ریشه هاست، نیازمند اعتقاد به بروز تغیراتی نو در آنهاست(حناچی ودیگران، ۱۳۸۶)

از این رو همزمان با بروز مسایل و مشکلات در این بافت ها توجه به بافت های قدیمی و تاریخی و رفع نا پایداری آن ها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده به گونه ای که سازمان های زیر بط را به تکاپوی ساماندهی و احیای بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است.(پوراحمد و همکاران،۱۳۸۹،۷۴)که توجه به حفظ ارزش های فرهنگی و حفظ ثروت های بومی و تاریخی،انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع کاربری به جای کاربری های متعدد،توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی ،مشارکت گروه های اجتماعی و انسانی و استفاده از سرمایه های درونی بافت برای بازآفرینی و غیره مشهود است (پوراحمد و همکاران،۱۳۸۹،۷۴).

شهر اصفهان به دلیل پیشینه ی تاریخی که دارد نیز دارای محلاتی است که به دلیل فقدان تسهیلات لازم، جوابگوی نیاز جوانان خلاق نبوده و با گذشت زمان شاهد دوری این نسل از این مکان های با ارزش و زندگی در شهرک های جدید هستیم.همچنین وجود نسل دوم ساکن در این محلات موضوع مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که نسل دوم به مراتب توقعاتی فراتر از والدین خویش دارد، اگر برای نسل اول پذیرفته شدن و رسمیت یافتن در هر محیط کافی بود، برای نسل دوم زندگی در محلات اعیان نشین و درجه یک حق طبیعی تلقی می شود و برای رسیدن به این مهم از انجام هیچ کاری فروگذار نخواهد بود .(سجادی و همکاران، ۱۳۸۶)

بدین ترتیب در پژوهش حاضر به مساله بافت ناکارامد نه به عنوان یک معضل بلکه به مثابه ی نقطه قوت شهر نگریسته می شود تا با توجه به اهداف رودیکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا محله همت آباد را به محله خلاق و متناسب با نیاز ساکنین و با سطحی بالا از کیفیت های زندگی ارتقا بخشد و  به بررسی نقش سرمایه ی انسانی بافت(نخبگان خلاق و جوانان) در بازآفرینی فرهنگ مبنا بافت های تاریخی  ناکارامد و نحوه تقویت تداوم سکونت و جذب و حفظ افراد خلاق در بافت موجودو بازآفرینی فرهنگ مبنای آن پرداخته است.

پیشینه ی تحقیق

رابرتز و هیوسایک،۲۰۰۳،در کتابی با عنوان: (بازآفرینی شهری، یک راهنما) با روش توصیفی در آن به موضوعاتی در ارتباط به بازآفرینی شهری با دیدگاه های گوناگون اجتماعی و فیزیکی و چگونگی شیوه مدیریتی در این حوزه پرداخته شده است این کتاب در ۴ بخش جداگانه تالیف شده که مفهوم بازآفرینی شهری موضوعات کلیدی در مدیریت بازآفرینی شهری و تجارب کشورهای دیگر و دورنمای آینده از جمله آن ها به شمار می رود.این کتاب مشتمل بر چند مقاله ی مستقل است که همه ی آن ها مسیر طی شده تا به امروز را که در نهایت به عبارت بازآفرینی شهری منتهی شده است نشان می دهند.این کتاب گزارشی جامع از فعالیت های مرتبط با بازآفرینی اکثر مناطق شهری جهان از بریتانیا و آمریکا گرفته تا اروپا است تا خوانندگان را با شکلی از بازآفرینی شهری که جامع در دسترس و کارا باشد آشنا کند. همچنین این کتاب در تلاش است که خوانندگان را از چرایی وقوع و بقای مشکلات شهری و تغییرات متوالی که پس از اجرای روند بازآفرینی شهری اتفاق می افتد آگاه کند.

مونتگومری ،۲۰۰۳،در مقاله ای با عنوان: ( محله فرهنگی به عنوان مکانیزم برای بازآفرینی شهری )، با روش توصیفی در نمونه موردی:انگلستان ،خلق محله های خوب بر اساس الگوهای فرهنگی را به منظور بازآفرینی محدوده های رو به افول شهرها مورد جستار قرار داده است و همچنین تمایل به ترکیب استراتژی برای مصرف بیشتر از هنر و فرهنگ  با تولید فرهنگی و برای بازآفرینی شهری دارد.

داکسبری،۲۰۰۴،در پژوهشی با عنوان:(اصول و عملکرد های شهر خلاق )در نمونه موردی کانادا با روش توصیفی بیان می کند: برای دستیابی به شهری خلاق، ضمن معرفی شرایطی که خلاقیت را پرورش میدهند، از دیدگاه برنامه ریزی برای فرهنگ شهری به برخی سازوکارها، فرایندها و منابعی پرداخته می شود که ایده را به نوآوری مبدل می سازد. این فرایندها در شهرها و جوامع محلی در سراسر کانادا به کار گرفته شده اند. هدف، بررسی عملکردهای توسعه فرهنگی و پیشنهاد چشم اندازی است که در آن هنرمندان و سازمان های فرهنگی برای ساخت شهرهای خلاق در مرکز قرار می گیرند. این مقاله از فرایندهای برنامه ریزی فرهنگی الهام می گیرد که در اوایل و اواسط دهه ۱۹۹۰ در شهرهای ونکوور و تورنتو کانادا آغاز شده  و در مجموع به نظر می رسد در خصوص ساخت شاخص هایی برای ارزیابی خلاقیت و ابتکار، پیشرفت هایی حاصل شده است. در عین حال لازم است برای حصول اطمینان از کارآمدی و اثربخشی سیاست ها و برنامه ها، کار بیشتری انجام شود تا این موارد با دقت هر چه تمام تر به فرصت ها ، چالش ها و سایر ابعاد مرتبط با شرایط جامعه محلی واکنش نشان دهند. به این ترتیب این سیاست ها و برنامه ها می توانند جامعه محلی را به طور کامل از توان خلاق خود آگاه سازند.

فلوریدا،۲۰۰۵،در کتابی با عنوان (شهر و طبقه خلاق) بیان می کند:شهر ها ظرفیت های خلاقیت هستند و همیشه چرخه های حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خلاق بشر بوده اند و برای جذب سرمایه های انسانی و خلاق شهر ها و مناطق وابسته به آن باید ویژگی خاص داشته باشند که بتوانند به شهر خلاق تبدیل شوند.غیر از بستر های دانش صنعت و بویژه صنایع با فن آوری برتر،بستر های اجتماعی و فرهنگی چون تنوع اجتماعی ،مطلوبیت محل زندگی ،کیفیت زندگی،برابری اجتماعی جایگاه مهمی به خود اختصاص داده اند. و همچنین اشاره می کند که در مطالعه خلاقیت و شهر ها سه فاکتور را باید با یکدیگر در نظر بگیریم.فن آوری،استعداد،مدارا.وی یکی از شاخص های سنجش مدارای منطقه را تنوع در نظر میگیرد .تنوع را به عنوان وسیله سنجش درجه باز بودن یک نظام در نظر می گیرد.

1        فصل یک:کلیات پژوهش 13

1‌.1‌     مقدمه   14

1‌.2‌     ایده پیشنهادی(بیان مساله)        15

1‌.3‌     پیشینه ی تحقیق         17

رویکرد با محوریت اجتماع محلی به بازآفرینی شهری پایدار 33

1‌.4‌     اهداف تحقیق   35

1‌.5‌     اهمیت و ضرورت تحقیق:         35

1‌.6‌      پرسش های تحقیق یا فرضیه ها: 36

1‌.7‌     روش تحقیق:    37

1‌.7‌.1‌   روش تحقیق از نظر هدف:         37

1‌.7‌.2‌   روش تحقیق ازنظر روش:          37

1‌.7‌.3‌   روش یافته اندوزی (روش گردآوری دادهها):        37

1‌.7‌.4‌   روش تجزیه و تحلیل:     37

2        فصل دوم:مبانی نظری    39

2‌.1‌     محله ناکارامد    40

2‌.1‌.1‌   مقدمه:  40

2‌.1‌.2‌   تعریف محله:     41

2‌.1‌.3‌   محله و اجتماع محلي:    42

2‌.1‌.4‌   جایگاه محله در شهرنشینی ایران: 45

2‌.1‌.5‌   سیر تحول تاریخی محله 45

2‌.1‌.5‌.1‌ سیر تحول تاریخی در ایران        46

2.1.6   مشخصه های محله       49

2.1.6.1 ویژگی های محله ایرانی: 49

2.1.6.2 روند شکل گیری محله ها در شهرهای اسلامی:    50

2.1.6.3 عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله خوب: 51

2.1.6.4 کارکرد های محله         52

2.1.7   مرز محلات      53

2‌.1‌.8‌   انواع محلات در بافت فرسوده:     53

2‌.1‌.8‌.1‌ فرسودگی        55

2‌.1‌.8‌.2‌ فرسودگی شهری:         55

2‌.1‌.8‌.3‌ بافت فرسوده     56

2‌.1‌.8‌.4‌ اهم ویژگی های بافتهای فرسوده شهری:  58

2.2     بازآفرینی محلات  ناکارامد:        59

2‌.2‌.1‌   مقدمه:  59

2.2.2   بازآفرینی:        60

2‌.2‌.2‌.1‌ بازآفرینی شهری:          61

2‌.2‌.2‌.2‌ بازآفرینی شهری رویکردی جامع و یکپارچه:        64

2‌.2‌.2‌.3‌ سیر تحول و تکامل و تکامل بازآفرینی شهری:      65

2.2.3   رویکرد به مفهوم بازآفرینی شهري          70

2.2.3.1 فرهنگ ابزاري دربازآفرينی  (بازآفريني فرهنگ محور )     70

2.2.3.2 بازآفرینی فرهنگ مبنا:   72

2.2.3.3 فرهنگ و کاربست رویکرد فرهنگی در بازآفرینی:   73

2‌.2‌.3‌.4‌ سیر تحول رویکرد فرهنگی در بازآفرینی شهری:   74

2.2.3.5 الگوهای اثرگذاری فرهنگ بر بازآفرینی شهری:     74

2.2.3.6 بازآفرینی فرهنگ مبنا درمحلات ناکارامد: 77

2‌.3‌     سرمایه های انسانی(طبقه خلاق) 79

2‌.3‌.1‌   مقدمه   79

2.3.2   سرمایه انسانی   79

2.3.2.1 طبقه خلاق      80

2.3.2.2 نوجوانی و جوانی          80

2.3.2.3 جوانی و نوجوانی از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی         81

2.3.3   خلاقیت 82

2‌.3‌.3‌.1‌ شهر خلاق:      83

2‌.3‌.3‌.2‌ عناصر کلیدی که برای به وجود آمدن مناطق و شهرهای خلاق مطرح اند شامل:     85

2‌.3‌.3‌.3‌ سابقه شهرهای خلاق در ایران و جهان:    86

2‌.3‌.4‌   ارتباط تنوع اجتماعی با خلاقیت و اقتصادی وجامعه دانایی 86

2‌.3‌.5‌   توسعه جامعه محلي، اقتصاد با يك مولفه فرهنگي: 86

2.4     نقش سرمایه های انسانی در بازآفرینی فرهنگ مبنا         87

2‌.4‌.1‌   مقدمه : 87

2.4.2   صنایع خلاق و فرهنگی  89

2.4.3   تولید فرهنگی   90

2.4.4   شهر خلاق       90

2.4.1   ایده شهر خلاق در بازآفرینی فرهنگ مبنای شهری         91

2‌.4‌.1‌.1‌ شهر-جشنواره   91

2‌.4‌.1‌.2‌ سیاست شهر -فرهنگ   92

2‌.4‌.1‌.3‌ سیاست-معماری          93

2‌.4‌.1‌.4‌ سیاست محله- فرهنگ   93

2‌.5‌     جمع بندی      95

2‌.5‌.1‌   مقدمه:  95

2.5.2   محله    96

2‌.5‌.3‌   جایگاه محله در شهرنشینی ایران 97

2‌.5‌.4‌   فرسودگی        97

2‌.5‌.5‌   بازآفرینی         98

2‌.5‌.6‌   سیر تحول نظري رویکردهاي فرهنگی در شهر     98

2‌.5‌.7‌   بازآفرینی فرهنگ مبنا    99

2‌.5‌.7‌.1‌ مشارکت فرهنگ در زمينه هاي مختلف بازآفريني 100

2‌.5‌.7‌.2‌ اصول بازآفرینی فرهنگ-مبنا      102

3        فصل سوم:تجارب عملی  109

3‌.1‌     مقدمه:  110

3‌.2‌     تجربه جهانی:    111

3‌.2‌.1‌   تجربه بازآفرینی شهری در آمریکا::         111

3‌.2‌.2‌   تجربه بازآفرینی شهری در انگلیس:        112

3‌.2‌.3‌   تجربه بازآفرینی شهری در فرانسه:         114

3‌.2‌.4‌   بازآفرینی فرهنگ مبنا در نیوکاسل و گیتزهید     121

3‌.3‌     تجربه عملی در ایران :   122

4        فصل چهارم:تعیین معیارها و اصول بازآفرینی فرهنگ مبنا 127

4‌.1‌     مقدمه:  128

4‌.2‌     نتیجه گیری از فصل مبانی نظری:          128

4‌.3‌     نتیجه گیری از فصل تجربیات عملی:      130

5        فصل پنجم:شناخت محله همت آباد        134

5.1     مقدمه   135

5‌.2‌     معرفی محله ی همت آباد )مفت آباد( اصفهان      136

5‌.2‌.1‌   ویژگیهای شاخص سایت 137

5‌.2‌.2‌   پیشینه شکل گیری محله همت آباد       138

5‌.2‌.3‌   وجه تسمیه مفت آباد    139

5‌.3‌     شناخت محدوده مورد مطالعه بر اساس مؤلفه زیست محیطی        140

5‌.3‌.1‌   موقعیت و ویژگی جغرافیایی      140

5‌.3‌.2‌   توپوگرافی        140

5‌.3‌.3‌   خصوصیات اقلیمی        141

5‌.3‌.4‌   باد       141

5‌.3‌.5‌   دما      142

5‌.3‌.6‌   بارندگی 142

5‌.3‌.7‌   رطوبت  143

5‌.3‌.8‌   آلودگی هوا      144

5‌.3‌.9‌   آلودگی صوتی   144

5‌.3‌.10‌ آلودگی خاک    144

5‌.3‌.11‌ زباله     145

5‌.3‌.12‌ عوامل اکولوژیکی          145

5‌.3‌.13‌ رودخانه زاینده رود       145

5‌.3‌.14‌ پوشش گیاهی   146

5‌.4‌     بررسی خصوصیات جمعیتی      147

5.5     بررسی خصوصیات اجتماعی:      149

5‌.6‌      بررسی خصوصیات فرهنگی:       156

5‌.7‌     بررسی خصوصیات اجتماعی- روان شناختی       159

5‌.8‌     بررسی خصوصیات کالبدی        160

5‌.8‌.1‌   از دیدگاه کالبدی- عملکردی      160

5‌.8‌.1‌.1‌ زیربنای اختصاص یافته به فعالیت های مسکونی   161

5‌.8‌.2‌   ارزش معماری اختصای یافته به فعالیت های مسکونی      163

5.8.2.1 کیفیت ابنیه:     165

5‌.8‌.2‌.2‌ مصالح به کار رفته        165

5‌.8‌.3‌   تعداد طبقات     165

5‌.8‌.4‌   عمر بنا 166

5‌.8‌.4‌.1‌ مساحت و سرانه اجزای سیستم شهری در ارتباط با سرانه ی منطقه 6 و شهر اصفهان         167

5‌.8‌.4‌.2‌ تحلیل شبکه معابر        170

5‌.8‌.4‌.3‌ نقش راه:         173

5‌.8‌.4‌.4‌ شبکه ارتباطی محله      174

5‌.8‌.4‌.5‌ ماتریس سازگاری:         180

5.9     توصیف و تحلیل سیر تحول طرح های تهیه شده برای محله همت آباد:      181

5‌.9‌.1‌   طرح بازنگری در طرح تفصیلی اصفهان 1387      182

5‌.9‌.2‌   طرح نوسازی بافت فرسوده شهر اصفهان، پروژه نوسازی محله همت آباد88-1387   184

5‌.9‌.3‌   طرح تفصیلی پیشنهادی محدوده همت آباد)1390)         187

5‌.9‌.4‌   طرح تفصیلی ویژه و طراحی شهری اراضی محدوده ی فروش اوراق مشارکت(1390)          190

6        فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات     196

6‌.1‌      تحلیل به روش سوات    197

6‌.2‌      طرح پیشنهادی  209

6‌.2‌.1‌   اهداف طرح پیشنهادی   210

6‌.2‌.2‌   بیانیه چشم انداز          210

6‌.2‌.3‌   اهداف کلان     210

6‌.3‌      تدوین راهبردها و راهکارهای طراحی      210

6‌.4‌      ارائه و ارزیابی گزینه های پیشنهادی       224

6‌.4‌.1‌   آلترناتیو 1       224

6‌.4‌.2‌   آلترناتیو 2(برتر) 224

6‌.5‌      بیان طرح پیشنهادی      225

6‌.5‌.1‌   موارد پیشنهادی در طرح:          225

6‌.6‌      کاربری پیشنهادی         226

7        مراجع  228

فهرست اشكال

تصویر 2-1مدل بازآفرینی شهری 70

تصویر3-1 قرارگیری ساختمان ژرژپمپیدو در بافت قرون وسطایی پاریس    116

تصویر3-2 ايده اصلي روش سازماندهي مجدد زمين، تغيير قطعه بندي      118

تصویر 5-1 محله همت آباد و بافت فرسوده آن     137

نقشه 5-1 موقعیت منطقه 6 ، مطلوبیت مکانی منطقه و کاربری های تأثیر گذار بر محدوده مورد مطالعه       138

تصویر5-2 روند شکل گیری محدوده ی همت آباد 139

تصویر 5-3 مناطق شهری اصفهان          140

تصویر 5-4 ورود پساب به جوی ها         145

تصویر 5-5 زاینده رود    145

نقشه5-2 پوشش گیاهی محدوده فراگیر  147

نقشه 5-3 قیمت پلاک های اختصاص یافته به فعالیت های مسکونی و تجاری در محدوده همت آباد 157

نقشه 5-4 زیربنای اختصاص یافته در محدوده همت آباد   162

نقشه5-5 ارزش معماری در محدوده همت آباد    164

نقشه 5-6 تعداد طبقات در محدوده همت آباد     166

نقشه 5-7 شبکه معابر محله ی همت آباد 171

نقشه5-8 مراتب دسترسی در همت آباد   171

تصویر 5-6 گسست اتوبان همت  172

تصویر5-7 نقش راه اتوبان همت  173

تصویر 5-8 نقش راه خیابان الفت 173

تصویر 5-9 نقش راه خیابان سجاد         174

تصویر 5-10 نقش راه خیابان خلیلی       174

نقشه 5-9کاربری زمین در محله ی همت آباد      175

تصویر 5-11 کاربری بهداشتی    176

تصویر 5-12 کابری مذهبی       177

تصویر 5-13 کاربری فرهنگی     179

نقشه 5-10 محدوده همت آباد در طرح بازنگری در طرح تفصیلی اصفهان   184

نقشه5-11:  محدوده های نوسازی در طرح نوسازی بافت فرسوده شهر اصفهان، پروژه نوسازی محله همت آباد 186

نقشه 5-12 الگوی توسعه در طرح تفصیلی پیشنهادی      190

تصویر5-14 سازمان فضایی پیشنهادی در محدوده 15 هکتاری      193

فهرست جداول

جدول 1-1  ارزیابی      28

جدول 2-2مروري بر روند پيدايش و تحول محله از دوران باستان تاكنون    48

جدول2-3 انواع محلات در بافت فرسوده  53

جدول 2-4دیدگا ههای مؤثر در بازآفرینی شهری  62

جدول 2-5 سیر تحول و تکامل و تکامل بازآفرینی شهری  68

جدول 2-6مشارکت فرهنگ در زمينه هاي مختلف بازآفريني        71

جدول 2-7جمع بست نظری روایت های بازآفرینی فرهنگ- مبنا.  77

جدول 2-8 مشارکت فرهنگ در زمينه هاي مختلف بازآفريني       100

جدول 2-9طبقه بندي رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در دیدگاه ایوانز       102

جدول 2-10 طبقه بندي رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در دیدگاه ویکري   104

جدول 2-11 چارچوب پیشنهادي تحقیق براي رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا        106

جدول 4-1 چارچوب پیشنهادي تحقیق براي رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا 128

جدول 4-2 چارچوب پیشنهادي تحقیق براي رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا 131

جدول 5-1 میزان درجه حرارت اصفهان - 1390 142

جدول5-2 شاخص های عمده ی سنی و جنسی در همت آباد در سال1385        148

جدول 5-3  شاخص های جمعیتی در همت آباد در سال1385    149

جدول 5-4 امتیاز دهی و میزان اهمیت شاخص ها         152

جدول 5-5 اشتغال در همت آباد 158

جدول5-6جمع بندی بررسی خصوصیات افراد و خانوار     159

جدول 5-7 زیربنای اختصاص یافته به فعالیت های مسکونی در محدوده ی مورد مطالعه      163

جدول 5-8 ارزش معماری فضای اختصاص یافته به فعالیت های مسکونی   164

جدول 5-9 تعداد طبقات          165

جدول5-10 بررسی خصوصیات زیربنا، تعداد طبقات، مصالح به کار رفته و قدمت    167

جدول 5-11 بررسی مساحت و سرانه     169

جدول 5-12 مشخصات طرح بازنگری در طرح تفصیلی اصفهان      183

جدول 5-13مشخصات طرح نوسازی بافت فرسوده شهر اصفهان، پروژه نوسازی محله همت آباد        185

جدول5-14 مشخصات تفصیلی پیشنهادی محدوده همت آباد       187

جدول 5-15 سطوح، سهم و سرانه کاربری های پیشنهادی در طرح تفصیلی اراضی همت آباد         189

جدول5-16 مشخصات طرح تفصیلی ویژه و طراحی شهری اراضی محدوده ی فروش اوراق مشارکت  191

جدول 5-17 کاربری های پیشنهادی در محدوده 7 و 15 هکتاری پیشنهادی         192

جدول 6-1 سوات محله همت آباد         197

جدول 6-2 راهبردها و سیاست ها         211

جدول 6-3:کاربری های پیشنهادی         226

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 سیر گذار الگوهای اثر گذاری فرهنگ بر بازآفرینی شهری        72

نمودار 5-1 بررسی میزان بارندگی و متوسط روزانه         146

نمودار 5-2 شغل پاسخ دهندگان 156

نمودار 5-3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان       156

نمودار 5-4 تمایل به مشارکت و هم اندیشی در طرح توسعه محله  159

نمودار 5-5 میزان تمایل به اسکان افراد نخبه در بافت      160

 

مراجع

 • ابراهيمى، مهران (1387)، شهر خلاق: مفاهيم، سياست ها، مطالعه موردى از شهرهاى موفق مركز مطالعات و ناموفق برنامه ريزي شهر تهران، فرهنگسراى نياوران تهران
 • اسد پور علی،فیضی محسن،1393، فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان،فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،شماره هفتم سال1392، (1-14.)
 • امین زاده،بهناز،راضیه رضا بیگی(1391)، ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافتهای آسیب دیده،نشریه هنر های زیبا معماری و شهرسازی،شماره3، (29-39)
 • ایزدی محمد سعید(رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خلاق)،نقش جهان،چاپ چهارم ،شماره 2، (63- 73).
 • ایزدی،محمد سعید(1389)،بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هفت برنامه های بهسازی و نوسازی شهری،نشریه هفت شهر،73و34،80-33.
 • ایمانی فاطمه،نجمه لاله،ویژگی محله های خوب،دانش آموخته کارشناسی ارشدرشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • برک پور، ناصر(1380) پایداری هویت در محله های مسکونی گفتگو با کامران ذکاوت ،مجله شهرداری ها 25شماره 25 تهران
 • پور احمد،احمد و اکبرنژاد بابی (1390)،هرم بازآفرینی بافت تاریخی شهری با استفاده از مدل swot،فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال سوم ،شماره81،9-107.
 • پور احمد،احمد؛ حبيبی،كيومرث، كشاورز؛ مهناز(1389)|، سير تحول مفهوم شناسی بازآفرينی شهری به عنوان رويكردی نو در بافت های فرسوده شهری، مطالعات شهرایرانی اسلامی، شماره 92،1- 73.
 • پور محمدی،محمدرضا،(1387)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،چاپ چهارم، تهران: سمت
 • جهان شاهی، محمدحسين (1388) ،تحليل بافت های فرسوده و مشكل ساز شهری و راهبردهای آن)قسمت آخر(، جستارهای شهرسازی، شماره9،(40- 47).
 • حاجی نژاد،علی؛ رفيعيان،مجتبی؛ زمانی،حسين(1390) ،بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر ميزان رضايت مندی شهروندان از كيفيت محيط زندگی مطالعه موردی مقايسه ی بافت قديم و جديد شهر شيراز،نگرش های نو در جغرافیای انسانی، شماره129،77-144.
 • حاجي پور، خليل،1386، مقدمه اي بر سير تحول و تکوين رويکردهاي مرمت شهري )دورة زماني بعد از جنگ جهاني اول تا آغاز هزارة سوم(. انديشة ايرانشهر، فصلنامه اي در زمينة شهرشناسي. سال دوم، شمارة نهم و دهم.
 • حبیبی،سید محسن(1380)،از شار تا شهر،تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن،تفکر و تاثر،دانشگاه تهران
 • حبیبی،کیومرث(1386) بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، چاپ اول،تهران: انتخاب
 • حمیدی، غلامحسین (1387)، مسئله بافت قدیم شهری و معذلات آن، shahrsazane85.mihan
 • حناچی،پیروز،فدایی نژاد،سمیه(1390)،تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت های فرهنگی- تاریخی،مجله علمی پژوهشی معماری و شهرسازی، شماره46،6-15
 • دیکین،مارک(2010)،رویکرد با محوریتاجتماع محلی،به بازآفرینی شهری پایدار،ترجمه شهرزاد فرزین پاک،نشریه اینترنتی نوسازی،شهریور1390،شماره14.
 • رابرتز،پیتر و هیوسایک(2000)،بازآفرینی شهری،یک کتاب راهنما،ترجمه محمد سعید ایزدی و پیروز حناچی،انشارات دانشگاه تهران.
 • ربانی خوراسگانی،موذنی احمد،1390،بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهر خلاق و نوآور،جغرافیا و توسعه،شماره21،(160-179).
 • رفعیان محسن، درامدی بر مناطق و شهر های خلاق،شهرداری ها سال یازدهم،شماره100، 12-15
 • زنگی آبادی،علی و غلامی و موسوی،1390، بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل swot،جغرافیا(فصل نامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیا ایران)،سال نهم،شماره 13.
 • زنگی آبادی،موید فر سعیده،1390،رویکرد بازآفرینی شهری در بافت فرسوده،معماری و شهر سازی آرمان شهر1392، (297-314).
 • سجادزاده حسن و سجاد زلفی گل،1393، طراحی شهري در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرك توسعه،فصل نامه آمایش محیط،شماره 13، (148-171).
 • سریزدی،حمیدرضا،آرش جلالی(1387)، بررسی تحقق پذیری توسعه پایدار دربهسازی بافت فرسوده شهری با تاکید برمشارکت مردمی با استفاده از فرآیندتحلیل سلسه مرتبی(AHP) ،همایش منطقه ای معماری و معماری پایدارو شهرسازی ایذه،1)
 • سلطانی دهنوی،الهام(1391) ساماندهی راسته و طراحی مجتمع تجاری محله ی همت آباد اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان
 • سيد محسن حبيبی؛ مليحه مقصودی(1388) مرمت شهری، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، موسسه دانشگاه تهران
 • شکویی،حسین(1365) ، اکولوژی اجتماعی شهرها،چاپ اول،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
 • شیروان، سارا (1386)، ساماندهی بافت های فرسوده ی شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله، دانشگاه هنر اصفهان پایانامه ی کارشناسی ارشد
 • صحي زاده، مهشيد؛ ايزدي، محمد سعيد(1383)، حفاظت و توسعه شهري: دو رويکرد مکمل يا مغاير؟، فصلنامة شهرسازي و معماري آبادي،سال چهاردهم، شمارة 45
 • صفدری سیما،پور جعفر،رنجبر، بازآفرینی فرهنگ مبنا زمینه ساز ارتقاء تعاملات فرهنگی،هفت شهر،شماره47-48،25-39.
 • ضرابی ،اصغر و موسوی میر نجف،1393،بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق،مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری ،شماره 1،1-17.
 • ضرابی،المیرا،سایه طهرانی(1388)، رويكرد مشاركت جويانه در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري،آرمانشهر،شماره 2،(39-46)
 • عبدالهی ،مجید و صرافی و توکلنیا،1388،بررسي نظري مفهوم محله و بازتعريف آن با تأكيد بر شرايط محله هاي شهري ايران ،پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره72،83-102
 • عظیمی، نورالدین) 1376)، دیدگاه های نظری راجع به احیای بافت های فرسوده با تأکیدبر تجربه آمریکای شمالی،مجموعه مقالات همایش تخصصی بافت های شهری وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین ومسکن
 • عندلیب، علیرضا(1390)، اصول نوسازی شهری رویکردی نو به بافت های فرسوده،چاپ اول،تهران: آذرخش
 • عندلیب،علیرضا(1387)،نوسازی بافت فرسوده با مشارکت ساکنین،چاپ اول،محل نشر:تهران:سازمان نوسازی:ری پور
 • فتاحی،شیوا،محمد نقی زاده تبیین رویکرد بازآفرینی شهري فرهنگ-مبنا در بافت تاریخی مرکز شهر تهران؛ نمونه موردي:محدوده سی تیر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلامکی،منصور(1386)بازنده سازی بناها شهر های تاریخی،دانشگاه تهران،چاپ ششم.
 • قبادیان، وحید( 1376 ) ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی در ایران،چاپ اول،تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 • قربانی،رسول و آبادی و طورانی، شهرهاي خلّاق، رويكردي فرهنگي در توسعه شهري،مطالعات جغرافيايي مناطق خشك ،سال سوم، شماره يازدهم، بهار1392 ، (1-18)
 • قلعه نوئی،محمود و محمدی،1393، در پژوهشی با عنوان بازآفرینی شهري از طریق تبیین محله هاي فرهنگی براي حضوردرصنایع خلاق،درنمونه موردی شهر اصفهان ، شهر پایدار، شماره2، (49-77)
 • کلانتري خليل آباد، حسين. پوراحمد، احمد،1384، فنون و تجارب برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها. چاپ اول. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي.
 • کوهی فرد الناز،1392،بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری،معماری و شهرسازی توسعه ایران،
 • لطفی،سهند(1389)،بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا:تاملی بربن مایه های فرهنگی و کنش بازآفرینی،نشریه هنر های زیبا45: 60 -47.
 • لطیفی غلامرضا،چابک ندا (ا1392)،بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،شماره هفتم،3-12
 • محمدی،کمال و مجید فر،دوران شهر های خلاق،شهرداری ها سال یازدهم ،شماره 100،16-21
 • مشهید یزاده دهاقانی ،1383، ناصر تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • مومنی ،مهدی و همکاران(1389)، تحليلي بر طر حهاي احياء و نوسازي بافتهاي فرسوده نمونه موردي محله جويباره اصفهان،مطالعات و پژوهش های منطقه ای،شماره7،31-52)
 • مهره کش، منصوره) 1392)،مطالعه به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ارتباطی در بازآفرینی شهری،دانشگاه هنر اصفهان
 • مهندسین مشاور شارمند( 1390 ) گزارش طرح نوسازی و بهسازی محله ی همت آباد
 • مهندسین مشاور شارمند(1387) گزارش طرح نوسازی و بهسازی محله ی همت آباد
 • هاشم زاده همایونی، مهرداد(1374) محله و خیابان،مجله ی آبادی، شماره 1
 • Barton, Hugh,( 2003), Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and
 • DuxburyT Nancy,2004, Creative Cities:Principles and Practices ,Canadian Policy Research Networks Inc. (CPRN),1-17
 • Evans, G, (2003), "Hard-Branding the cultural city from Prado to Prado", International Journal of urban and regional research, pp. 417-440.
 • Florida, Richard ( 2005) : " Cities and creative class " . Routladge. UAS.
 • G Yalcin1, A Bol & C Eski(2013), Studies on renovation of cadastral sheets for Urbanization, article: http://dx.doi.org/10.1179/1752270612Y.0000000023,( Date: 17 January 2016, At: 22:55)
 • Giorgio Tavano Blessi, Diane-Gabrielle Tremblay d, Marco Sandri, Thomas Pilati, Elsevier (2012), New trajectories in urban regeneration processes: Cultural capital as source of human and social capital accumulation – Evidence from the case of Tohu in Montreal
 • Hughes, R. (1998), Culture Makes Communities, Conference, Leeds: Joseph Rowntree Foundation, 13 February.
 • Kong, L. (2000), Culture, Economy, Policy: Trends and Developments, Geoforum, Special issue on Cultural Industries and Cultural Policies, 31(4), pp. 385–390.
 • Maharaj.B ،(2008), Residential renovation in the low income public housing sector: A case study in Merebank, http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions(access date: 12,10,2015)
 • Montgomery, John .2003. cultural quarters as mechanism for urban regeneration.PartI: conceptualizing cultural quarters. planning, practice & research, vol18(4), 293-306.
 • Pratt, A. C. (2010) ,Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development, A critical reading of the UK experience, City, Culture and Society, 1 (1), 13–20.
 • Roberts, P. & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook, Londan. Sage Publications
 • Sasaki, M. (2010) ,Urban regeneration through creativity and social inclusion:Rethinking creative city theory through a Japanese case study, Cities, 27, S3–S9.
 • Wood.M.(2002), Resident participation in urban and community renewa, Australian Housing and Urban Research Institute, AHURI Final Report No. 23،pages 1-67

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برو بالا