تعریف اسکیزوفرنی

آزاد (۱۳۷۸)، بیان می کند که اسکیزوفرنی از گیج کننده ترین و ناتوان کننده ترین اختلالهای روانی است، اختلالی که تمام جنبه های زندگی قربانی را در بر می گیرد. مفاهیم جدید درباره اسکیزوفرنی در حد وسیع توسط کراپلین[۱]، ایوجن بلولر[۲] و کورت اشنایدر[۳] شکل گرفته است.

امیل کراپلین، این اختلال را زوال عقل زودرس نامید. طبق نظر کراپلین زوال عقل زودرس[۴] دلالت بر معیوب شدن تواناییهای ذهنی فرد قبل از بلوغ داشت.توطیف وی از این اختلال الگوهای رفتاری خاطی از قبیل هذیانها و توهمها را که امروزه نیز برای تشخیص به کار می روند، دربر می گیرد. بلولر، زوال عقل را تحت عنوان اسکیزوفرنی نام گذاری کرد. این نام گرفته شده از واژه یونانی “اسکیزو” به معنی دونیمه شدن و “فرن” به معنی مغز است. بلولر بر ویژگیهای اصلی این سندرم یعنی گسسته شدن کارکردهای مغز که شناخت، احساسات و رفتار را در بر می گیرد، تمرکز داشت. وی معتقد بود که باید اسکیزوفرنی براساس چهار ویژگی اولیه یا نشانه های مرضی که امروزه تحت عنوان چهار Aنام برده می شود، موردتشخیص قرار گیرد.چهار A عبارت است از: همخوانیها[۵]، عاطفه[۶]، دوگانگی احساس[۷] و درخودماندگی[۸]. در دیدگاه بلولر توهم ها و هذیان ها به عنوان نشانه های ثانوی، تعریف شده اند. اشنایدر، ویژگی هایی که اعتقاد داشت هسته اصلی و مرکزی تشخیص اسکیزوفرنی محسوب می شود را متمایز ساخت. او این ویژگی ها را نشانه های مرضی درجه اول و دوم نامید. بنا به اعتقاد وی هنگامی یک اختلال باید به عنوان اسکیزوفرنی مورد تشخیص واقع شود که نشانه های درجه اول که نتوان آنها را به عوامل بدنی نسبت داد، وجود داشته باشند(آزاد ۱۳۷۸).

در ایالات متحده شیوع اسکیزوفرنی در طول عمر بطور متفاوت بین ۱ تا ۵/۱ درصد گزارش شده است.

شیوع این بیماری در مرد و زن برابر است، اما دو جنس در شروع و مسیر بیماری تفاوت هایی نشان می دهند. شروع بیماری در مردها زود تر از زن هاستاوج شروع بیماری در مردها ۱۵ تا ۲۵ سالگی و در زن ها ۲۵ تا ۳۵ سالگی است. بطور کلی فرجام بیماران اسکیزوفرنیک زن بهتر از فرجام بیماران اسکیزوفرنیک مرد است (کاپلان ۱۳۷۹).

اسکیزوفرنی یک اختلال نافذ است که تأثیر وسیعی بر جریانهای روانشناختی از قبیل شناخت، عاطفه و رفتار می گذارد. افراد مبتلا ممکن است دچار هذیان، مشکلاتی در همخوانی افکار و توهم باشند، اما همه آنها لزوما همزمان ظهور نکنند. همچنین ممکن است که الگوهای رفتاری متفاوت در انواع مختلف اسکیزوفرنی وجود داشته باشد، نه یک الگوی رفتاری مشخص و منحصر به فرد. اگر چه در مورد علائم اسکیزوفرنی توافق کلی وجود دارد، برخی از محققان در مورد اینکه کدام یک از علائم اصلی هستند با یکدیگر توافق ندارند. از نظر سنتی، اسکیزوفرنی به عنوان یک اختلال فکری محسوب می شده است، اما اکنون اسکیزوفرنی ناهنجاریهایی در درک، خلق، رفتار حرکتی و روابط اجتماعی را نیز در بر می گیرد. DSM-IV  تأکیدی بر اینکه کدام یک علائم اصلی هستند، ندارد بلکه بر وجود هذیان و توهم تأکید می نماید(آزاد ۱۳۷۸).

اختلالات فکری اغلب با انواع مختلف هذیان ها، اختلالات تکلمی (سستی همخوانی ها،واژه تراشی، سالاد کلمات و مشکل در فهم مفاهیم)، اضمحلال توجه انتخابی(بیمار قادر به تصمیم گیری در مورد اینکه به چه چیز می خواهد توجه کند نیست)، اختلالات ادراکی اغلب با انواع توهم ها، اختلالات خلق و خو همراه با کندی و یکنواختی عاطفی و نامتناسب بودن حالت هیجانی، اختلالات رفتار حرکتی که ممکن است رفتار حرکتی افراطی و آشوب زا یا نارسا و نامأنوس باشد و در نهایت انزوا و کناره گیری اجتماعی همراه با اختلال در احساس خود و عدم قدرت تصمیم گیری، از علائم مختلف اسکیزوفرنی هستند. باید به خاطر داشت که در حالی که تمام بیماران اسکیزوفرنیایی دارای برخی از این علائم هستند، گاهی تمام علائم به طور دائم مشاهده نمی شوند(همان منبع).

اسکیزوفرنی یک دوره نسبتا منظم را طی می کند که شامل سه مرحله است: مرحله پیش نشانه ای که با انزوای اجتماعی و اضمحلال کارکردی فزاینده همراه است، مرحله فعال که با علائم آشکار سایکوتیک همراه است و مرحله باقیمانده که در آن علائم سایکوتیک فاحش کاهش می یابد، اما عملکرد همچنان آسیب دیده باقی می ماند(همان منبع).

بیماران اسکیزوفرن با توجه به ابعاد مختلف به گروه های فرعی طبقه بندی شده اند، هرچند همگی آنها تاحدودی به موازات یکدیگر هستند: بعد فرایندی- واکنشی(ظهور اسکیزوفرنی فرایندی، تدریجی است در حالی که اسکیزوفرنی واکنشی دارای ظهوری سریع بوده و به دنبال یک واقعه ضایعه گر روانی آشکار می شود)، بعد سازگاری یا پیش نشانه ای خوب – بد(طبقه بندی بر اساس سازگاری اجتماعی)، بعد مزمن- حاد(در اسکیزوفرنی حاد، اولین حمله اسکیزوفرنی به صورت مرحله فعال است)، بعد علائم مثبت- منفی (که در آن علائم مثبت، مانند وجود هذیان و توهم، یا علائم منفی مانند فقدان احساس، غالب است) و بعد پارانوئید غیر پارانویید (وجود یا فقدان هذیان های گزند و آسیب و یا خود بزرگ بینی را منعکس می کند) (آزاد ۱۳۷۸).

طبق DSM – IV، ویژگی های اصلی اسکیزوفرنیا ترکیبی از علایم و نشانه های مشخص مثبت و منفی است که برای مدت قابل ملاحظه ای از یک دوره یک ماهه وجود داشته و با برخی علائم اختلال همراه است که به مدت دست کم ۶ ماه ادامه می یابد. این علایم و نشانه ها با کژکاری اجتماعی یا شغلی بارز همراه است. نشانه های شاخص را می توان در دو طبقه گسترده مثبت و منفی جای داد: نشانه های مثبت، ظاهر افراد یا تحریف کار کرد های بهنجار را منعکس می کند، در حالی که نشانه های منفی به ظاهر، بازتابی از کاهش یا زوال کارکردهای بهنجار است.

نشانه های مثبت شامل تحریف یا اغراق در تفکر استنتاجی (هذیان ها)، ادراک (توهم ها)، زبان و فرایند تفکر( گفتار آشفته)، و بازبینی رفتاری (رفتارها به شدت آشفته و کاتا تونیایی) هستند. نشانه های مثبت احتمالا دو بعد متمایز را در برمی گیرند، که ممکن است به نوبه خود با مکانیسم های عصبی زیر بنایی و قراین بالینی متفاوت ارتباط داشته باشند، بعد روانپریشی شامل هذیان ها و توهم ها است، در حالی که بعد آشفتگی، گفتار و رفتار آشفته را دربرمی گیرد.

نشانه های منفی محدودیت در گستره و شدت بیان هیجانی (بی تفاوتی عاطفی )، محدودیت در سیالی و بارآوری تفکر و گفتار (فقدان تکلم ) و محدود شدن اقدام به رفتار هدفمند (بی ارادگی ) را شامل می شوند. بر همین اساس بر حسب وجود یا فقدان علایم مثبت یا منفی، اسکیزوفرنیا به انواع I و II تفکیک می شود.

طبق نظر کاپلان (۱۳۷۹)، علت اسکیزوفرنی معلوم نیست، با این وجود در دهه گذشته مقادیر فزاینده ای از پژوهش ها نقش فیزیوپاتولوژیک برخی از نواحی مغز از جمله سیستم لیمبیک، قشر پیشانی و هسته های قاعده ای را در این بیماران مطرح کرده اند، فرضیه دوپامین مبنی بر فعالیت بیشتر دوپامینرژیک، کاهش فعالیت سروتونین، کاهش فعالیتهای نورونهای نورآدرنرژیک در لوکوس سرولوس و نورونهای گابا ارژیک در هیپوکامپ، ناهنجاری های نوروپاتولوژیک و نورو شیمیایی در قشر مخ، تالاموس و ساقه مغز، کاهش حجم مغز، کاهش اندازه بعضی نواحی سیستم لیمبیک از جمله آمیگدال، هیپوکامپ و شکنج پاراهیپوکامپی، فقدان سلولی یا کاهش حجم گلبوس پالیدوس و ماده سیاه در هسته های قاعده ای، اتساع بطن های مغز، عدم تقارن غیر طبیعی مغزی، تغییرات چگالی مغز، کاهش فعالیت لب های پیشانی، توارث، استرس روانی- اجتماعی، نقص ایگو، مدل های نامناسب دوران کودکی، خانواده های مختل، وابستگی مضاعف، گسستگی و خانواده های مورب، خانواده هایی با سطح بالای ابراز هیجان و صنعتی شدن و مدنیت، نظریه های دیگری هستند که در مورد سبب شناسی اسکیزوفرنی مطرح شده اند.

کلب و ویشاو (۲۰۰۳) مطرح کردند که بیماران مبتلا به اسیکزوفرنی، لبهای پیشانی کوچکتر یا دست کم نورونهای کمتری در قشر پیش پیشانی و نیز شکنج پاراهیپوکامپی باریکتری دارند. سلولهای پیش پیشانی ساختار دندریتی ساده و سیناپس های کمتری نسبت به افراد نرمال دارند، از سوی دیگر نورونهای هرمی در هیپوکامپ، جهت تصادفی دارند.

لیپسکا و وینبرگر[۹] به نقل از کلب و ویشاو (۲۰۰۳) بیان داشتند که ناهنجاریهای اولیه در هیپوکامپ ممکن است تا حدی جوابگوی ناهنجاریهای موجود در ساختار و عملکرد قشر پیش پیشانی باشد.

طبق نظر کلب و ویشاو (۲۰۰۳)، نتایج مطالعات متعدد هم راستا با این فرض است که قشر پیش پیشانی بیماران اسکیزوفرن هم از نظر ساختار و هم از نظر عملکرد ناهنجار است. یک مسیرهم، در قشر پیش پیشانی، درون دادهای دوپامین آن، از منطقه کلاهکی است. بازداری در عملکرد دوپامین، عملکرد حیوانات آزمایشگاهی در تکالیف شناختی را مختل می کند. بنابریان ناهنجاری در فعالیت دوپامین در لب پیشانی، می تواند دست کم جوابگوی برخی از علائم اسکیزوفرنی باشد.

کاپلان[۱۰] (۱۳۷۹) عنوان کرد که سیستم لیمبیک به دلیل نقش آن در کنترل هیجانات، درفیزیوپاتولوژی اسکیزوفرنی مطرح است، در کالبد شکافی مغز بیماران اسکیزوفرنیک کاهش اندازه بعضی نواحی از جمله آمیگدال، هیپوکامپ و شکنج پاراهیپوکامپی نشان داده شده است.

کالات (۱۳۸۳) مطرح کرد که افراد اسکیزوفرن نسبت به افراد بهنجار کرتکس پیشانی کوچک تری دارند و در نواحی گیجگاهی و پیشانی قشر مخ – به ویژه در قشر پیشانی چپ، متابولیسمی کمتر از میزان متوسط دارند و مغز آنها نورونهای کمتری در قشر مغز، آمیگدال و هیپوکامپ دارند.

[۱]– Kraepeline

[۲] – Eugen Bleuler

[۳] – Kurt Schneider

[۴] – Dementia Preaceox

[۵] – Association

[۶] Affect

[۷]Ambivalence

[۸] – Autism

[۹] – Lipska& Weinberger

[۱۰] – Kaplan

 

دانلود پایان نامه ای با این مضمون

نوشته های مشابه

تعریف افسردگی
تعریف افسردگی
 • 472 بازدید
 • تعریف شادکامی
  تعریف شادکامی
 • 4076 بازدید
 • ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا